Totul despre amenzi

Acum ai posibilitatea de informare si posibilitatea de a exercita dreptul la aparare.

Lasa un mesaj si vei fi contactat in cel mai scurt timp:

Totul despre amenzi:

 • Documentul pe care-l face, de pildă, agentul de poliție atunci când ne amendează în trafic, sau oricare alt organ constatator al contravențiilor se cheamă proces-verbal de contravenție și regulile în ceea ce-l privește se regăsesc în Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. Pe lângă asta, cu ceva ani în urmă a intrat în vigoare un act normativ cu prevederi foarte importante pentru plata amenzilor contravenționale: Legea nr. 203/2018.

 • Contestarea unui proces-verbal de contravenție se face în 15 zile de la momentul când este înmânat sau comunicat, conform legislației. Dacă am depășit termenul, contestația nu se ia în calcul.

 • O observație importantă este și că e preferabil ca amenda să fie plătită, chiar dacă se contestă apoi procesul-verbal prin care a fost aplicată. De ce? Pentru că există acel beneficiu al plății amenzii la jumătate din minimul prevăzut în lege, care se va pierde dacă se așteaptă decizia instanței. Din vara lui 2018, termenul acesta s-a prelungit la 15 zile, prin Legea nr. 203/2018.

 • Recuperarea banilor pierduți se va face oricum dacă se obține câștig de cauză, dar e foarte important să se ceară restituirea banilor odată cu contestația.

 • Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, iar termenul de judecată fixat de judecător nu va depăși 30 de zile (astfel de plângeri se judecă mai repede). Plângerea o depunem direct sau o trimitem instanței prin poștă, cu confirmare de primire.

 • Contestăm amenda la instanța pe raza căreia își are sediul unitatea care ne-a amendat.

 • Mai departe, cei care nu sunt de acord cu decizia judecătorului pot face și apel împotriva hotărârii la secția de contencios administrativ a tribunalului. “Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susținute și oral în fața instanței. Apelul suspendă executarea hotărârii”, se precizează în ordonanță.

 • Depunem plângerea alături de dosarul cauzei, care conține probe pe care vrem să le folosim pentru a dovedi că avem dreptate. Copia (iar nu originalul!) procesului-verbal nu trebuie să lipsească, desigur.

 • Dosarul cuprinde: plângerea, copie act identitate, copie proces-verbal amendă, taxa judiciară de timbru în valoare de 20 lei și orice alte documente care susțin contestarea. Se depun în dublu exemplar (sau în atâtea exemplare câte părți sunt, plus un exemplar pentru instanță). Pe documentele depuse în copie, scriem ”conform cu originalul”.

Principalele motive de contestare a amenzii sunt legate de modul în care este întocmit procesul-verbal.

 • OG nr. 2/2001 prevede că lipsa mențiunilor privind numele și prenumele agentului constatator sau contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal (altfel spus, amenda sau altă sancțiune nu au o bază legală valabilă și pot fi contestate cu succes).

 • Dacă, să zicem, polițistul își trece doar numele, iar nu și prenumele sau uită să se semneze, putem scăpa de sancțiune contestând procesul-verbal așa cum am explicat mai sus.

Cât ne costă să contestăm o amendă contravențională?

 • 20 lei (taxă de timbru), plus onorariu avocat sau jurist (dacă angajăm unul) – art 19 din OUG Nr. 80/2013

 • Judecarea unei plângeri ar trebui să dureze cca. 30 de zile, dar practica arată că pot trece și 8-9 luni.

Articol de Neacsu Bogdan

5 păreri despre “Totul despre amenzi”

  1. Desigur, suntem daci din cetate.
   Costul pentru consiliere si redactare plangere este de 250 lei, pentru membrii cetatii este de 200 lei.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

×